Δεοντολογία & υποβολή εκθέσεων

Η δέσμευσή μας για τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα

Η Fenix δεσμεύεται να διασφαλίζει τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς. Προσπαθούμε επίσης να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον χωρίς παρενόχληση και διακρίσεις.

Κώδικας δεοντολογίας

Εάν είστε εταίρος, πελάτης, υπάλληλος, ασκούμενος, σύμβουλος, πωλητής, μέλος της κοινότητας ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου και γνωρίζετε οποιαδήποτε παραβίαση πολιτικής ή δεοντολογίας, μπορείτε να υποβάλετε αναφορά στην Επιτροπή Διασφάλισης στα αγγλικά ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν στους ακόλουθους Υπεύθυνους Διασφάλισης.

  • Andrew Tripp: andrew@fenixaid.org
  • Mazelle Etessami: mazelle@fenixaid.org
Διαδικασία καταγγελίας