Σχετικά με εμάς

Αντικατάσταση της φιλανθρωπίας με ενδυνάμωση

Το όραμά μας

Το όραμά μας είναι ένας κόσμος στον οποίο κάθε άτομο που αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα του θα έχει αποτελεσματική, αξιοπρεπή και ασφαλή πρόσβαση στο θεμελιώδες δικαίωμα διεθνούς προστασίας.

Η αποστολή μας είναι διττή:

Παροχή ολιστικής και ενδυναμωτικής νομικής βοήθειας

Δημιουργούμε θετικό αντίκτυπο για τους ανθρώπους που ζητούν άσυλο όσον αφορά την ευημερία, την ενδυνάμωση και την πρόσβαση στα δικαιώματά τους.

Εργασία προς τη δικαιοσύνη

Υποστηρίζουμε ένα δομικά πιο δίκαιο και δίκαιο σύστημα ασύλου στην Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα.

Οι αξίες μας

Προσαρμοστικότητα

Η εργασία σε ένα σύνθετο περιβάλλον απαιτεί την ικανότητα να χειρίζεστε αποτελεσματικά και αποδοτικά τις αλλαγές. Στη Fenix, αναπτύσσουμε συνεχώς νέες στρατηγικές για να προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες των πελατών μας και να μεγιστοποιούμε τον αντίκτυπο της εργασίας μας.

Ενδυνάμωση

Στο πλαίσιο ενός συστήματος ασύλου που έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει τους αιτούντες άσυλο ως δικαιούχους και όχι ως φορείς με ευθύνη και εξουσία λήψης αποφάσεων, πιστεύουμε στην πληροφόρηση και τη γνώση ως εργαλεία για την ανάληψη δράσης.

Επαγγελματισμός

Προσπαθούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Ως εκ τούτου, το έργο μας διέπεται από ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα, πολιτικές και κώδικα δεοντολογίας και παρέχεται από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό.

Ευθύνη

Αναγνωρίζουμε την κατάσταση ευαλωτότητας στην οποία βρίσκονται οι πελάτες μας και τις πρόσθετες δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό το πλαίσιο τόσο στους πελάτες όσο και στο προσωπικό. Οι ομάδες μας έχουν εκπαιδευτεί στην παροχή υπηρεσιών με βάση την πληροφόρηση για το τραύμα, με στόχο την πρόληψη της επανατραυματοποίησης και του δευτερογενούς τραύματος.

Μια διεπιστημονική ομάδα

Συνδυάζουμε εμπειρία στο διεθνές, ευρωπαϊκό και προσφυγικό δίκαιο, την ψυχολογία, την κοινωνική εργασία, την ανθρωπολογία, το φύλο, την πολιτισμική διαμεσολάβηση, την προστασία των παιδιών, την εμπορία ανθρώπων, τον ΑΓΓΟ, την υπεράσπιση και την επικοινωνία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών και την επιτόπια εργασία σε προσφυγικούς καταυλισμούς σε όλο τον κόσμο.

Η ομάδα Fenix στην Ελλάδα

Ελληνικό Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο των ΗΠΑ